Engineering

check

Analiza, dobór, konstruowanie, kompletacja i dostawa agregatów sprężających tłokowych napędzanych silnikami gazowymi lub silnikami elektrycznymi, opracowanie dokumentacji wykonawczej (PACKAGING).

check

Analiza, opracowanie koncepcji i projektów, specyfikacji technicznych, techniczno-ekonomicznych założeń, dobór urządzeń dla tłoczni gazu, zakładów przeróbki gazu, nadziemnych części podziemnych magazynów gazu, boostery dla turbin gazowych w elektrociepłowniach.

check

Analiza, opracowanie koncepcji i projektów dla nowoczesnych układów kogeneracyjnych (odzysku ciepła ze spalin z wytwarzaniem energii elektrycznej) dla tłoczni gazu.

check

Analiza i opracowanie koncepcji i projektów, techniczno-ekonomicznych założeń, dobór urządzeń dla elektrociepłowni z turbinami gazowymi (bardzo dobra znajomość zagadnień turbin gazowych) i kotłami odzysknicowymi (HRSG).

check

Zarządzanie projektem, projektowanie, kompletacja dostaw, uruchomienie gotowych obiektów, oraz zarządzanie serwisem dostarczonych urządzeń w branżach:

  • - technika i technologia gazownicza (sprężanie i uzdatnianie gazu ziemnego, LNG, CNG)
  • - produkcja energii elektrycznej w kogeneracji

check

Inne usługi dla przemysłu gazowniczego, petrochemicznego i rafineryjnego.