Kompletacja tłokowych agregatów sprężających

Packaging

KOMPLETACJA TŁOKOWYCH AGREGATÓW SPRĘŻAJĄCYCH (PACKAGING)

analiza, dobór, konstruowanie, kompletacja i dostawa agregatów sprężających tłokowych napędzanych silnikami gazowymi lub silnikami elektrycznymi. Dostawa, nadzór nad montażem i uruchomieniem, przekazanie Klientowi urządzeń do eksploatacji.

Zespół EDS Gazpetro Poland posiada wieloletnie doświadczenie w packagingu kompletnych agregatów sprężających.

Zakres dostaw w ramach packagingu obejmuje:

Check

Kompleksowa analiza wymagań klienta

Check

Opracowanie niezbędnych projektów wykonawczych

Check

Kontraktacja, dobór i zakup głównych urządzeń oraz ich wyposażenia i systemów pomocniczych, chłodnice gazu, chłodnice agregatu...

Check

Montaż na hali fabrycznej

Check

Transport i instalacja na placu budowy

Check

Nadzór nad rozruchem, próbami, testami urządzeń i pomiarami gwarancyjnymi

Check

Szkolenie personelu Klienta

Check

Przekazanie Klientowi urządzeń do eksploatacji

Check

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zainstalowanych urządzeń